Opbrengstgaranties voor grote SDE+ zonneprojecten

Afgelopen maart is er SDE+ subsidie aangevraagd voor 4844 Zon-PV projecten. Naar verwachting wordt hiervan zo’n 80% erkend en kan het project uitgevoerd gaan worden. De realisatie van een aangevraagd project is echter niet vanzelfsprekend. Slechts 50% van de aanvragen wordt daadwerkelijk uitgevoerd. Hier zagen wij een enorme kans! Door met een helder aanbod te komen en opbrengstgaranties te bieden, kan de zakelijke klant toch voor zonne-energie gaan. Solar Monkey speelt hierop in met Zonnegarant for Business.

Solar SDE+ aanvragen

In maart 2017 zijn 4.673 aanvragen voor hernieuwbare energieprojecten gedaan in de SDE+ openstelling. Bijna 4500 van deze projecten zijn Zon-PV projecten. Dit is gelijk aan 96%. Een gezonde groei ten opzichte van vorig jaar, al is het nog afwachten welk deel daadwerkelijk wordt erkend. Er is 6 miljard beschikbaar tegenover een totale subsidie aanvraag van 7,1 miljard. Een erkenning van rond de 80% is daarom realistisch. Welke projecten uiteindelijk uitgevoerd worden is nog onzeker. Veel andere projecten waar de afgelopen jaren subsidie aan toe werd gekend, zijn namelijk nog niet uitgevoerd.

Natuurlijk kost het tijd om zonnesystemen met honderden tot soms wel duizenden panelen te realiseren. De inkoop van alle materialen, planning van de installatie en financiële afhandeling spelen hierbij een rol. De markt zag echter veel uitval de afgelopen jaren. Geen uitstel… maar uitval!

Het jaar 2014 is als ‘topjaar’ aangeduid. Toen werd een recordcapaciteit van 883 megawattpiek (MWp) aan subsidie verstrekt aan zonneprojecten. Daarvan is inmiddels ongeveer 30% gerealiseerd. Ook is al 137 MWp aan capaciteit door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de RVO) ingetrokken (15,5%). Van de resterende 55% is nog niet bekend wat de slagingskans op realisatie is. Er wordt gezegd dat in totaal de helft uitgevoerd zal worden en de andere helft wordt ingetrokken of komt te vervallen.

SDE+ projecten

De vraag is vanzelfsprekend: waar gaat het mis? Waarom wordt het enthousiasme van een subsidie-aanvraag niet opgevolgd door de uiteindelijke opwek van schone zonnestroom afkomstig van bedrijfsdaken? Een aantal redenen worden genoemd door betrokkenen: de dakconstructie, de grootte van het dak, bijkomende kosten, onduidelijke opbrengsten, een geweigerde financiering door banken, en onduidelijke afspraken. Allemaal redenen om een zonneproject later, kleiner of helemaal niet uit te voeren. Deze redenen zijn onder te brengen in twee hoofdcategorieën: voorbereiding en de groene business case. Door bij de voorbereiding efficiënt een professioneel advies te geven, voorkom je onnodige aanvragen. Zo verhoog je de kans om een vervolgopdracht te krijgen voor de realisatie.

Groene business case dankzij opbrengstgaranties van Zonnegarant

Solar Monkey versnelt de energietransitie met de ontwikkeling van software en services voor de zonne-energiemarkt. Partner-installateur De Solar Store maakte al gebruik van Zonnegarant for Business. In de aanloop naar de realisatie van het zonneproject op de Galgenwaard heeft Solar Monkey opbrengstgaranties doorgerekend en veilig gesteld. Hiermee biedt Zonnegarant een zekerheid waardoor de realisatie van een project van dergelijke omvang wél door kon gaan. Met software is ingemeten hoeveel zonnepanelen op de verschillende dakvlakken van het Utrechtse voetbalstadion passen. Vervolgens is uitgerekend hoeveel schone zonnestroom dit zou opwekken. Op basis van deze nauwkeurige berekening is een opbrengstgarantie afgegeven. Zo sprong de business case voor betrokkenen op groen.

In het voorjaar van 2017 zijn 3400 zonnepanelen geïnstalleerd op Stadion Galgenwaard. Een ambitieus zonneproject dat met SDE+ subsidie mogelijk is gemaakt. Zoals hierboven betoogd, is de erkenning van de subsidie niet genoeg om van zekere realisatie te mogen spreken. Een nauwkeurige berekening als voorbereiding en aanvullende zekerheid rondom installatie en nazorg vergroten het professionalisme in onze branche. Dat zou moeten leiden tot de realisatie van meer zonneprojecten. Gezien de hoeveelheid ingediende aanvragen heeft Nederland nog veel in het duurzame vat. Vanuit Delft hopen we  dat betrokkenen bij dergelijke ambitieuze projecten de potentie zullen benutten. Sommige situaties vragen om professionele ondersteuning voor het berekenen van de mogelijkheden en het veiligstellen van de verwachtingen. Dan staat de technologie en het team van Solar Monkey klaar om de gezamenlijke ambities waar te maken.

Solar Monkey en Zonnegarant

Ongeacht de fase of de rol waarin u zich bevindt, Solar Monkey helpt mee de potentie te realiseren. Een e-mail met korte uitleg kan naar info@zonnegarant.nl, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Samen bespreken we welke wensen u heeft met betrekking tot het intekenen van de mogelijkheden, het berekenen van de opbrengst, het uitwerken van de communicatie en het monitoren van de prestaties rondom het realiseren van succesvolle SDE+ zonneprojecten. Wilt u nog meer weten over opbrengstgaranties die mogelijk zijn aan de hand Solar Monkey software, kijk dan hier.

Het Solar Monkey team bij Stadion Galgenwaard met een aantal van de 3400 zonnepanelen

Bronvermelding:
Solar FutureRVOSolar Magazine

Onderwerpen:

2021-04-27T08:04:03+01:00