Vlamingen vroegen 3.338 keer subsidie aan voor zonnepanelen

In Vlaanderen is dit jaar al veel subsidie aangevraagd voor zonnepanelen. Tot 5 mei 2021 zijn er al 3.338 aanvragen geweest. Vorig jaar sprak Minister Demir van Energie de verwachting uit dat er dit jaar ongeveer 27.000 pv-installaties in aanmerking zouden komen voor de investeringspremie.

Wat is de investeringspremie

Wie sinds januari 2021 zonnepanelen aanschaft met een omvormervermogen kleiner dan 10 kilovoltampère, komt in aanmerking voor de investeringspremie. De premie is ingevoerd als vervanging voor de terugdraaiende teller, die sinds dit jaar is afgeschaft, en ondersteunt de invoering van de digitale meter. De subsidie wordt uitgekeerd in kilowattpiek en dus niet op basis van het omvormervermogen; de eenheid die het Vlaams Energieagentschap (VEA) hanteert.

Lees meer over de investeringspremie in Solar Magazine.

Het belang van de investeringspremie

Volgens de Vlaamse regering besparen zonnepaneeleigenaren 27 eurocent per kilowattuur opgewekte elektriciteit die ze anders aan het energiebedrijf zouden moeten betalen. De overige elektriciteit die ze terugleveren via het elektriciteitsnet moet aan een energieleverancier worden verkocht. Per kilowattuur ontvangen zonnepaneeleigenaren naar schatting slechts 3 eurocent. Als de Vlaamse regering geen investeringspremie zou invoeren, zou dit tot gevolg hebben dat de terugverdientijd oploopt naar 13 jaar. De premie zorgt ervoor dat de terugverdientijd ongeveer 10 jaar bedraagt. Voor de premie voor pv-projecten tot 10 kilovoltampère omvormervermogen wordt door minister Demir voor het kalenderjaar 2021 een budget van 32 miljoen euro vrij gemaakt.

Klik hier om het originele bericht van Solar Magazine te lezen.

Onderwerpen:

2021-07-05T13:25:45+01:00