Zonnepanelen op daken de nieuwe norm

De motie van SP-Kamerlid Renske Leijten is met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. De motie moet ervoor zorgen dat zonnepanelen op daken de nieuwe norm worden.

Zon-op-dak de nieuwe norm

De motie werd ingediend naar aanleiding van een debat over het proces rond de Regionale Energieregio’s. Leijten, woordvoerder van Klimaat & Energie, stelt in de motie dat land in eerste instantie gebruikt moet worden voor natuur, landbouw, bouwen en recreatie. 92% van de stroom die door huishoudens gebruikt wordt kan opgewekt worden door zonnepanelen op alle geschikte daken te plaatsen. Via de motie verzoekt ze de regering daarom om zon-op-dak de nieuwe norm te maken in Nederland.

Het klimaatakkoord

De motie van Leijten sluit mooi aan op het Klimaatakkoord. Hierin is namelijk afgesproken dat betrokken partijen eerst kijken of zonnepanelen op gebouwen gelegd kunnen worden. Daarna pas op ongebruikte terreinen in bebouwd gebied. Buiten de bebouwde kom gaat de voorkeur uit naar het combineren van functies, bijvoorbeeld zonnepanelen op vuilnisbelten en in bermen van spoor- en autowegen. Zonnepanelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 een duurzaam energiesysteem heeft. Om dit te bereiken hebben verschillende sectoren onderlinge afspraken gemaakt. Zo mogen regio’s  in de Regionale Energie Strategie zelf bepalen of ze vooral met windmolens of zonnepanelen duurzame energie willen opwekken. Verder stimuleert de Rijksoverheid de productie van zonne-energie via subsidies en belastingvoordelen, om de aanschaf van panelen aantrekkelijker te maken.

Uitvoeren van de motie

Het is aan het kabinet om te besluiten wat er met de aangenomen motie gebeurt. Zolang de formatie voor een nieuw kabinet bezig is, blijft het daarom onbepaald hoe de motie van Leijten in de praktijk gebracht gaat worden.

Lees hier het originele artikel van Solar Magazine.

Onderwerpen:

2021-07-14T17:17:04+01:00