“Een jaar geleden begon het consortium van PVision aan een ambitieus project: het volledig automatiseren van het ontwerpen en offreren van zonnepaneel systemen. Dat maakt het mogelijk om op veel grotere schaal zonnepanelen aan te bieden en helpt de ontwikkeling van de markt. Dit project is een samenwerking tussen de Technische Universiteit DelftUniversiteit UtrechtREADAAR en Solar Monkey, gesteund door topsector Energie met een subsidie in het Urban Energy traject. Makkelijk was het niet, maar de eerste stap is voor elkaar! Een ‘quickscan’ om snel inzicht te krijgen in de potentie van zonnepanelen voor een dak.”

Klanten willen al in een vroeg stadium informatie hebben. Hoeveel panelen passen er op hun dak? Hoeveel energie zouden ze daar jaarlijks mee kunnen opwekken? En binnen hoeveel jaar hebben ze dan hun investering terugverdiend? Dit is precies het soort vragen waar de quick-scan snel en automatisch antwoord op kan geven.

De quick-scan werkt als volgt: bij het invoeren van een postcode en huisnummer wordt automatisch het bijpassende gebouw geselecteerd. Het dak van dat gebouw wordt verdeeld in verschillende segmenten op basis van hoogte, hellingshoek en oriëntatie. Hierbij worden dakramen en schoorstenen uitgefilterd. Voor ieder geschikt segment bekijken we hoeveel panelen er maximaal op zouden passen. Dit kan worden bekeken voor een zuid-opstelling, maar ook voor een oost-west opstelling. Vervolgens worden de obstakels in de omgeving berekend aan de hand van hoogtedata. Een opbrengstvoorspelling wordt dan gedaan aan de hand van klimaatdata en een schaduwanalyse per daksegment. Zo wordt er direct een schatting gemaakt van de opbrengst in kWh per jaar of kWh per Wattpiek.

example of quick-scan

De quick-scan is niet alleen snel en automatisch, maar ook nog eens vrij nauwkeurig. Voor 93% van de ruim 300 geteste systemen viel deze opbrengstvoorspelling binnen 20% van de daadwerkelijke opbrengst. Daarnaast kan de quick-scan worden ingesteld op basis van de voorkeuren van de gebruiker. Zo kunnen bijvoorbeeld de rijafstand, afstand tot de dakrand en plaatsingshoek van panelen worden opgegeven.

Hoe zal de quick-scan worden ingezet? Dat kan op verschillende manieren, aldus ontwikkelaar Tim de Vries: “Ten eerste kan de quick-scan door installateurs of energieleveranciers worden ingezet om snel de geschiktheid van een groot aantal daken te bepalen. Zo kunnen potentiële klanten snel zien hoeveel panelen er op hun dak passen en hoeveel energie ze daarmee zouden opwekken. Vervolgens kunnen we ze iedere maand informeren over wat hun ‘virtuele zonnesyteem’ opgewekt zou hebben. Op deze manier laten we de consument zien dat hij met iedere dag wachten eigen opgewekte energie misloopt. Met die boodschap verwachten we dat mensen nog sneller voor zonnepanelen kiezen. Het rendement is immers vele malen groter dan dat van een spaarrekening, en zonnepanelen zijn wat dat betreft een echte no-brainer.”

In de toekomst wordt het ook mogelijk om onze quick-scan als applicatie via een API in een eigen website in te zetten. Zo kan snel de interesse van klanten gewekt worden, zonder daarvoor handmatig werk te hoeven doen. Ook voor gemeentes en woningbouwcorporaties kan de quick-scan hulp bieden. Zo kan de potentie voor zonnepanelen in een regio exact in kaart worden gebracht. “Volgend jaar belooft veel goeds”, vertelt Tim, “dan kunnen we voor tienduizenden panden tegelijk een volledig uitgewerkte offerte uitdraaien. Zo kunnen we echt op nationale schaal aan de slag gaan met de implementatie van zonne-energie!”

Binnenkort starten we quick-scan pilots met geïnteresseerde installateurs, lead generators en energieleveranciers. Interesse? Mail Julia op julia@solarmonkey.nl of bel 06-21899524.

“We zijn bij Solar Monkey continu bezig onze software nog efficiënter te maken, en daarbij kijken we graag naar de toekomst. Met de quick-scan zetten we een eerste stap richting automatisch systeemontwerp. Het quick-scan project is onderdeel van PVISION, een samenwerking met de Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht en READAAR. Samen werken wij aan volledig geautomatiseerde software, van het ontwerpproces en legplan tot aan opbrengstvoorspelling en monitoring van bestaande systemen.”

Heb jij ook de ambitie om groter te worden? Wij helpen je vooruit! Probeer eens een gratis webinar.

Jan Pieter, Chief Monkey

Stay informed by subscribing to the newsletter

    Waar wacht je nog op?

    Sluit je aan bij de honderden installateurs
    die al zorgeloos de zon verkopen.

    Gratis proberen