““Een enkele reparatie kan er prima bij”, was de algemene tendens.”

 

Zonnesystemen zijn betrouwbaar, maar niet onverwoestbaar. Om de zoveel tijd doemen er problemen op. Bij veel installateurs is de dataverbinding van de omvormer een groot pijnpunt.

Met een groeiend aantal installaties groeit dus ook de kans op servicekosten. Dit is iets wat veel installateurs over het hoofd zien. En de kosten die volgen worden een steeds groter probleem. Steeds vaker horen we van onze klanten dat ze een klein team  in dienst hebben voor onderhoud, reparaties en het herstellen van wifi-verbindingen.

Onderhoud van zonnepanelen kost installateurs ongemerkt veel geld

We hebben onderzoek gedaan naar de onderhoudskosten voor installateurs. En om alvast een tipje van de sluier op te lichten: voor een gemiddeld residentieel systeem zijn de kosten al snel €30 per jaar per systeem, exclusief materiaalkosten. Heb je 1000 installaties actief? Reserveer dan maar alvast €30,000 per jaar. Geef je ook nog een uitgebreide installatiegarantie? Dan kan het pas echt flink oplopen. Daarmee wordt direct de groeiende noodzaak van servicecontracten duidelijk. Want, heb je geen servicecontract? Dan verwachten klanten vaak gratis service. Dat kan erg kostbaar worden. Via servicecontracten heb je de kans om er een gezonde marge op na te houden, plus een tevreden klant met een optimaal presterend zonnesysteem.

Solar Monkey helpt jou verder bij de introductie van servicecontracten. In dit artikel gaan we dieper in op het inschatten van servicekosten, zodat jij een gezonde marge kan hanteren. Wil je meer weten over servicecontracten? Lees dan dit. Hier de voordelen van servicecontracten in het kort:

 • Het zorgt voor een professionele uitstraling van je bedrijf.
 • Het geeft duidelijke afspraken over het proces.
 • Het dekt alle kosten, zoals voorrijkosten, arbeidstijd en materialen.
 • De transparante omgang zorgt voor meer vertrouwen bij de klant.
 • Je ontvangt extra inkomsten met een gezonde marge.
 • Wil de klant geen servicecontract? Dat is geen probleem! Door de duidelijke afspraken zijn er achteraf geen onenigheden als je bij een reparatie toch voorrijkosten in rekening brengt.
Jouw kosten berekenen? Maak een afspraak!

Op welke kostenposten moet je allemaal letten?

Het bepalen van de verwachte kosten is niet altijd simpel. Er zijn immers veel variabelen. De kosten die je moet maken zijn direct afhankelijk van de faalkans van bepaalde onderdelen. Daarin moet je kijken naar panelen, omvormers, montagemateriaal en online verbindingen. Daarnaast heb je het serviceniveau dat je wilt leveren. Neem je de reparatiekosten voor rekening? Eventuele materiaalkosten? Kom je langs om de wifi-verbinding van de omvormer te resetten?

Om je een goede inschatting te geven hebben we bij Solar Monkey een simulatiemodel ontwikkeld. We voeren jouw voorkeuren in en het model berekent een inschatting van de kosten.

Hoe vaak gaat hardware stuk? De ‘badkuip’ curve.

Er is veel onderzoek gedaan naar het falen van diverse onderdelen, ook specifiek voor zonnesystemen. De kans dat iets in een bepaald jaar kapot gaat noemen we het ‘uitvalspercentage’. Wanneer een product een bepaalde leeftijd bereikt, zal de kans op uitvallen toenemen.

Eventuele productiefouten komen altijd vroeg naar voren in de levensduur, vandaar dat het uitvalspercentage het eerste jaar relatief hoog is. Vervolgens is gedurende de verwachte levensduur het uitvalspercentage redelijk constant. Zodra het materiaal de te verwachten levensduur bereikt, zal het uitvalspercentage gestaag toenemen. Dat leidt tot een zogenoemde ‘bathtub curve’. De fabrieksgarantie dekt altijd een deel van de te verwachten leeftijd.

Hoe vaak gaat er iets stuk?

Voor zonnepanelen is het niet altijd duidelijk wat we als ‘failure’ moeten rekenen. Panelen degraderen immers over tijd, en soms gaat dat iets harder dan anders. Het Amerikaanse National Renewable Energy Laboratory spreekt van een failure wanneer de opbrengst meer dan 20% is afgenomen door factoren die niet simpel te herstellen zijn. Een sterk vervuild paneel telt dus uiteraard niet als een failure. Meest voorkomende oorzaken van falen zijn hotspots, PID (Potential Induced Degradation) en delaminatie.

Om een beeld te krijgen van de uitvalpercentages kijken we zowel naar onze eigen data als naar literatuuronderzoek. Bij Solar Monkey analyseren we dagelijks ruim 7000 zonnesystemen. Daaruit blijkt dat zeker 3% van alle systemen significant onder verwachting presteert. Dat kan komen daar een probleem met een paneel, omvormer of een connector.

Vrijwel alle door ons geanalyseerde systemen zijn minder dan 5 jaar oud. Daarom zijn we ook nog eens verder de literatuur ingedoken. Wat betreft panelen vinden we alles behalve een eenduidig beeld, aangezien er veel variaties zijn in materiaal en omgevingsfactoren. De figuur hieronder vat de resultaten van een rapport genaamd “Photovoltaic failure and degradation modes” samen. Je ziet dat de failure rate in gematigde klimaten schommelt tussen de 0.01% en 0.6% per jaar. Een andere publicatie heeft het over een failure rate van 0.05%. In ons rekenmodel nemen we een conservatief getal en gaan we standaard uit van een uitvalspercentage van 0.2% tot een leeftijd van 25 jaar, waarna dit percentage oploopt. Let er op dat dit per paneel is. Voor een systeem van 12 panelen betekent 0.2% uitvalspercentage per paneel een totaal percentage van toch 2.3% per jaar.

Dan over de omvormers; Zeversolar rapporteerde trots een failure rate van 0.6%. SMA rapporteert een failure rate van minder dan 0.1%, wat door veel kenners op fora als redelijk goed wordt ervaren. Het gebruik van optimizers of micro-omvormer heeft technische voordelen, maar met de toename in het aantal componenten neemt ook de kans op fouten toe (bij eenzelfde product-betrouwbaarheid). Zeker in geval van optimizers zijn hier een aantal horrorverhalen over te vinden, al lijkt de betrouwbaarheid steeds beter te worden. Van Enphase vinden we in hun eigen rapportage een hogere betrouwbaarheid, met een failure rate lager dan 0.033% per micro-omvormer. Dat betekent voor een systeem van 12 panelen een uitvalspercentage van 0.4%. Bijkomend voordeel bij Enphase een lange levensduur van 20 jaar en producten die dus langer meegaan dan standaard omvormers.

Voor ons rekenmodel gaan we uit van een failure rate van 0.1% voor string omvormers die na de voorspelde minimum levensduur van 12 jaar toeneemt. Voor systemen met optimizers of micro-omvormers nemen we een failure rate van 0.033% per omvormer. We maken voor nu nog even geen onderscheid tussen verschillende omvormer merken omdat we nog geen volledig sluitende data hebben.

Hoe vaak valt de verbinding uit? En wat kost dat?

Met Solar Monkey analyseren we ruim 7,000 zonnepaneelsystemen op dagelijkse basis. Van iedere 1000 omvormers die zijn aangesloten op wifi, zijn er ruim 100 die minimaal eens per jaar een connectie-probleem hebben dat niet vanzelf over gaat. Vaak vallen deze meerdere keren per jaar uit. Als je daarvoor langs gaat bij de klant loopt dat dus flink in de cijfers.

De kans is groot dat je meer geld kwijt bent aan het herstellen van data-verbindingen, dan aan het repareren van kapot materiaal. Daarom raden we iedereen aan vooral een verbinding met kabel of 4G-dongle te gebruiken. 

Via onze Zonnegarant service lossen we daarvan overigens 80% op afstand op via duidelijke online instructies, de overige 20% vereist een bezoekje.

Simuleren van resultaten: werkelijke kosten van jouw servicecontract

We hebben een rekenmodel gemaakt met als input jouw gewenste serviceniveau en de geschatte uitvalpercentages van de materialen. Vervolgens simuleert het model de te verwachten kosten. We voeren de volgende variabelen in:

 • De kosten die je wilt dekken:
  • Dek je het herstellen van de omvormer verbinding?
  • Dek je alle reparaties?
  • Vergoed je materialen die buiten de fabrieksgarantie vallen?
 • Te hanteren uurtarief en het aantal uren dat je gemiddeld bezig bent met voorrijden en reparaties.
 • Het gebruikte materiaal en de gebruikte data-verbinding.

Het model rekent alle kansen voor je door met als resultaat de gemiddelde kosten per jaar. Hieronder een voorbeeld van het resultaat. In dit geval een voorbeeld van een leverancier die service levert op het herstellen van wifi-verbindingen van de omvormer. Geen wonder dat wij adviseren een stabielere verbinding te gebruiken! Daarnaast zien we dat de arbeidskosten voor het vervangen van omvormer gestaag toeneemt over de tijd.

Kosten en opbrengsten van servicecontracten: een samenvatting

We raden aan een gezonde marge te houden van 50%. Bovenstaande installateur zou er dus wijs aan doen dit servicepakket aan te bieden voor €60-€70 per jaar. Daarnaast zien we dat het vooraf instellen van een stabielere data-verbinding veel kosten achteraf zal besparen.

Ik hoop dat inmiddels duidelijk is geworden dat het aanbieden van gratis lange termijn garantie en service een model is dat op lange termijn niet haalbaar is en destructief kan zijn voor het voortbestaan van je business. Servicecontracten zijn een transparante, eerlijke en zelfs winstgevende manier om jouw klanten goede blijvende service te leveren. Graag helpen we jou op weg met deze volgende stap!

Maak een afspraak met onze specialisten

Oproep aan fabrikanten

We hebben bovenstaand onderzoek gebaseerd op onze eigen data in combinatie met literatuuronderzoek. We nodigen fabrikanten van harte uit om hun eigen data met ons te delen. Zo kunnen wij onze klanten nog beter adviseren. Uiteraard zullen wij in alle omstandigheden volledig objectief te werk gaan. Wij zullen nooit bepaalde merken aanraden boven anderen, maar enkel bij ons bekende feiten delen.

Heb jij ook de ambitie om groter te worden? Wij helpen je vooruit! Probeer eens een gratis webinar.

Jan Pieter, Chief Monkey

Stay informed by subscribing to the newsletter

  Waar wacht je nog op?

  Sluit je aan bij de honderden installateurs
  die al zorgeloos de zon verkopen.

  Gratis proberen