Voorspellen van zonne-energie output in de nabije toekomst

Heeft u zich ooit afgevraagd wat er gebeurt als honderdduizendend zonnepaneelinstallaties plotseling uitvallen? We hebben opmerkelijke gevallen gezien zoals de zonsverduistering in 2015, waarbij netbeheerders in Duitsland met man en macht werkten om de 15GW reductie in opbrengst op te vangen.

Op kleinere schaal gebeurt dit ieder uur en iedere dag, met variërende weerscondities. Des te meer zonne-energie er is geïnstalleerd, des te groter de impact. Het belang van het voorspellen en monitoren van zonne-energie zal dus in de komende jaren alleen maar toenemen. Solar Monkey levert oplossingen voor het voorspellen van zonne-energie output in de nabije toekomst.

Dit is belangrijke informatie voor netbeheerders om de stabiliteit in het net te kunnen garanderen. Met een groeiend aandeel van zonnepanelen zal de invloed op de APX, de handelsmarkt van energie, ook toenemen. Voorspellende modellen zullen helpen bij het verkrijgen van meer inzicht in de APX prijzen.

We maken gebruik van numerieke weermodellen (NWP’s) die een schatting geven van de weersvariabelen, in combinatie met data analyse van zonnepaneelsystemen in ons portfolio. We onderscheiden 3 typen forecasting:

  • Nowcasting omvat de gedetailleerde omschrijving van de huidige weersontwikkelingen en corresponderende energie-opbrengst van zonnepanelen van de komende 3-4 uur.
  • Short-term forecasting geeft voorspellingen tot 7 dagen vooruit.
  • Long-term forecasting heeft betrekking op de gemiddelde te verwachten opbrengst over een langere periode, zoals per maand of per jaar.