Quick-scan: inzicht in opbrengst zonnepanelen

Klanten willen snel informatie hebben. Hoeveel panelen passen er op hun dak? Hoeveel energie wekken ze daar jaarlijks mee op? En binnen hoeveel jaar hebben ze hun investering terugverdiend? Dit zijn precies het soort vragen waar de quick-scan snel en automatisch antwoord op geeft. Bij Solar Monkey zijn wij continu bezig onze software nog efficiënter te maken en daarbij kijken we graag naar de toekomst. Samen werken wij aan volledig geautomatiseerde software, van het ontwerpproces tot aan opbrengstvoorspelling en monitoring van bestaande systemen.

De oorsprong van quick-scan

Een jaar geleden begon het consortium van PVision aan een ambitieus project: het volledig automatiseren van het ontwerpen en offreren van zonnepaneel systemen. Dat maakt het mogelijk om op veel grotere schaal zonnepanelen aan te bieden wat helpt bij de ontwikkeling van de markt. Dit project is een samenwerking tussen de Technische Universiteit DelftUniversiteit UtrechtREADAAR en Solar Monkey. Het project is gesteund door topsector Energie met een subsidie in het Urban Energy traject. Makkelijk was het niet, maar de eerste stap is gezet! Een ‘quickscan’ om snel inzicht te krijgen in de potentie van zonnepanelen op jouw dak.

Hoe werkt de quick-scan?

De quick-scan werkt als volgt: bij het invoeren van een postcode en huisnummer wordt automatisch het bijpassende gebouw geselecteerd. We verdelen het dak van dit gebouw in verschillende segmenten op basis van hoogte, hellingshoek en oriëntatie. Daarbij neemt het systeem mee of het dak plat is of niet. Verder worden dakramen en schoorstenen uitgefilterd. Voor ieder geschikt segment bekijken we vervolgens hoeveel panelen er maximaal op passen. Dit kan voor een zuid-opstelling, maar ook voor een oost-west opstelling van de panelen. Daarna worden de obstakels in de omgeving berekend aan de hand van hoogtedata. Denk hierbij aan hoge bomen of gebouwen in de omgeving. Uiteindelijk kan een opbrengstvoorspelling worden gedaan aan de hand van klimaatdata en een schaduwanalyse per dak segment. Zo wordt er direct een schatting gemaakt van de opbrengst in kWh per jaar of kWh per Wattpiek.

example of quick-scan

De voordelen van quick-scan

De quick-scan is niet alleen snel en automatisch, maar ook nog vrij nauwkeurig. Voor 93% van de ruim 300 geteste systemen viel deze opbrengstvoorspelling binnen 20% van de daadwerkelijke opbrengst. Daarnaast kan de quick-scan worden ingesteld op basis van de voorkeuren van de gebruiker. Zo kunnen bijvoorbeeld de afstand tussen de rijen, de afstand tot de dakrand en de plaatsingshoek van panelen worden opgegeven.

Hoe wordt de quick-scan ingezet?

Quick-scan kan op verschillende manieren worden ingezet, aldus ontwikkelaar Tim de Vries. “Ten eerste kan de quick-scan door installateurs of energieleveranciers worden ingezet om snel de geschiktheid voor zonnepanelen van een groot aantal daken te bepalen. Zo kunnen potentiële klanten snel zien hoeveel panelen er op hun dak passen en hoeveel energie ze daarmee zouden opwekken. Vervolgens kunnen we ze iedere maand informeren over wat hun ‘virtuele zonnesyteem’ opgewekt zou hebben. Op deze manier laten we de consument zien dat hij met iedere dag wachten eigen opgewekte energie misloopt. Met die boodschap verwachten we dat mensen nog sneller voor zonnepanelen zullen kiezen. Het rendement is immers vele malen groter dan dat van een spaarrekening, en zonnepanelen zijn wat dat betreft een echte no-brainer.”

In de toekomst zal het ook mogelijk zijn om onze quick-scan als applicatie via een API op een eigen website in te zetten. Zo kun je snel de interesse van klanten wekken, zonder daarvoor handmatig werk te doen. Ook voor gemeentes en woningbouwcorporaties kan de quick-scan hulp bieden. Zo kan de potentie voor zonnepanelen in een regio exact in kaart worden gebracht. “Volgend jaar belooft veel goeds”, vertelt Tim, “dan kunnen we voor tienduizenden panden tegelijk een volledig uitgewerkte offerte uitdraaien. Zo kunnen we echt op nationale schaal aan de slag gaan met de implementatie van zonne-energie!”

Meer weten over onze software? Klik dan hier.

2021-04-27T08:31:44+01:00