Quick scan zonnepanelen

Quick-scan: direct en automatisch inzicht in potentie zonnepanelen

Een jaar geleden begon het consortium van PVision aan een ambitieus project: het volledig automatiseren van het ontwerpen en offreren van zonnepaneel systemen. Dat maakt het mogelijk om op veel grotere schaal zonnepanelen aan te bieden en helpt de ontwikkeling van de markt. Dit project is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht, READAAR en Solar Monkey, gesteund door topsector Energie met een subsidie in het Urban Energy traject. Makkelijk was het niet, maar de eerste stap is voor elkaar! Een ‘quickscan’ om snel inzicht te krijgen in de potentie van zonnepanelen voor een dak.

Klanten willen al in een vroeg stadium informatie hebben. Hoeveel panelen passen er op hun dak? Hoeveel energie zouden ze daar jaarlijks mee kunnen opwekken? En binnen hoeveel jaar hebben ze dan hun investering terugverdiend? Dit is precies het soort vragen waar de quick-scan snel en automatisch antwoord op kan geven.

De quick-scan werkt als volgt: bij het invoeren van een postcode en huisnummer wordt automatisch het bijpassende gebouw geselecteerd. Het dak van dat gebouw wordt verdeeld in verschillende segmenten op basis van hoogte, hellingshoek en oriëntatie. Hierbij worden dakramen en schoorstenen uitgefilterd. Voor ieder geschikt segment bekijken we hoeveel panelen er maximaal op zouden passen. Dit kan worden bekeken voor een zuid-opstelling, maar ook voor een oost-west opstelling. Vervolgens worden de obstakels in de omgeving berekend aan de hand van hoogtedata. Een opbrengstvoorspelling wordt dan gedaan aan de hand van klimaatdata en een schaduwanalyse per daksegment. Zo wordt er direct een schatting gemaakt van de opbrengst in kWh per jaar of kWh per Wattpiek.

Quick scan zonnepanelen

De quick-scan is niet alleen snel en automatisch, maar ook nog eens vrij nauwkeurig. Voor 93% van de ruim 300 geteste systemen viel deze opbrengstvoorspelling binnen 20% van de daadwerkelijke opbrengst. Daarnaast kan de quick-scan worden ingesteld op basis van de voorkeuren van de gebruiker. Zo kunnen bijvoorbeeld de rijafstand, afstand tot de dakrand en plaatsingshoek van panelen worden opgegeven.

Hoe zal de quick-scan worden ingezet? Dat kan op verschillende manieren, aldus ontwikkelaar Tim de Vries: “Ten eerste kan de quick-scan door installateurs of energieleveranciers worden ingezet om snel de geschiktheid van een groot aantal daken te bepalen. Zo kunnen potentiële klanten snel zien hoeveel panelen er op hun dak passen en hoeveel energie ze daarmee zouden opwekken. Vervolgens kunnen we ze iedere maand informeren over wat hun ‘virtuele zonnesyteem’ opgewekt zou hebben. Op deze manier laten we de consument zien dat hij met iedere dag wachten eigen opgewekte energie misloopt. Met die boodschap verwachten we dat mensen nog sneller voor zonnepanelen kiezen. Het rendement is immers vele malen groter dan dat van een spaarrekening, en zonnepanelen zijn wat dat betreft een echte no-brainer.”

In de toekomst wordt het ook mogelijk om onze quick-scan als applicatie via een API in een eigen website in te zetten. Zo kan snel de interesse van klanten gewekt worden, zonder daarvoor handmatig werk te hoeven doen. Ook voor gemeentes en woningbouwcorporaties kan de quick-scan hulp bieden. Zo kan de potentie voor zonnepanelen in een regio exact in kaart worden gebracht. “Volgend jaar belooft veel goeds”, vertelt Tim, “dan kunnen we voor tienduizenden panden tegelijk een volledig uitgewerkte offerte uitdraaien. Zo kunnen we echt op nationale schaal aan de slag gaan met de implementatie van zonne-energie!”

Binnenkort starten we quick-scan pilots met geïnteresseerde installateurs, lead generators en energieleveranciers. Interesse? Mail Julia op julia@solarmonkey.nl of bel 06-21899524.

We zijn bij Solar Monkey continu bezig onze software nog efficiënter te maken, en daarbij kijken we graag naar de toekomst. Met de quick-scan zetten we een eerste stap richting automatisch systeemontwerp. Het quick-scan project is onderdeel van PVISION, een samenwerking met de Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht en READAAR. Samen werken wij aan volledig geautomatiseerde software, van het ontwerpproces en legplan tot aan opbrengstvoorspelling en monitoring van bestaande systemen.

Techtour Maastricht Venture Forum

Solar Monkey finalist in European Venture Contest

Op dinsdag presenteerde onze CEO Jan Pieter Versluijs de missie en groeiplannen van Solar Monkey aan een groep investeerders, startups en ZKH Prince Constantijn. Solar Monkey’s missie luidt ‘Enabling Solar to be the World’s leading power supply’. Daar zijn we in Nederland hard mee bezig en vanaf volgend jaar ook internationaal. En die woorden resoneerden, want de presentatie beloond met een bekroning tot finalist van de European Venture Contest in Dusseldorf.

We kijken uit naar een zonnige toekomst!

 

 

Editor screenshot

5 verbeteringen waardoor Solar Monkey nu nog sneller is

Iedereen actief in de markt van zonne-energie weet dat efficiënt werken van levensbelang is. Software kan organisaties helpen om snel en nauwkeurig te werken. In de vernieuwde software van Solar Monkey zijn verbeteringen doorgevoerd zoals aangedragen door gebruikers van de software. De belangrijkste feedback is nu verwerkt in een nieuwe versie van de ontwerp software. Deze week is de lancering, een aantal ervaren klanten kreeg alvast een kijkje achter de schermen en zag de volgende verbeteringen qua tijdswinst en gebruiksgemak.

1. Sneller verschillende versie maken en vergelijken
Klanten zijn kieskeurig en willen iets kunnen vergelijken. Daarom is het fijn dat gebruikers nu tussentijds verschillende versies van een legplan kunnen opslaan, met bijvoorbeeld een andere lay-out op het dak of verschillende materialen ter vergelijking.

2. Makkelijker zonnepanelen verwijderen en óók weer bijleggen
Met de relatief kleine Nederlandse daken waarop geregeld obstakels te vinden zijn, zal met vaak één of meerdere zonnepanelen willen weglaten in een legplan. Of juist wat extra panelen bijtekenen rondom een dakraam of dakkapel. Dat dit nu kan scheelt veel tijd in het ontwerpproces.

3. Eenvoudiger een ‘veld’ draaien voor de juiste oriëntatie
Voor een nauwkeurige berekening van de toekomstige opbrengst van een zonne-systeem is de oriëntatie (azimuth) ten opzichte van het zuiden van groot belang. Net als voor een duidelijke weergave voor de consument van het beoogde legplan. Een paar graden verschil kan zowel qua uitkomst als visueel een groot verschil maken. De nieuwe versie biedt de mogelijkheid om eenvoudig een ingetekend grid aan te klikken en met muis te draaien zonder extra handelingen.

4. Vooraf de rij-afstand tussen zonnepanelen invoeren
Veel gehoorde feedback van gebruikers was dat het intekenen van platte daken werd belemmerd omdat de ‘rijafstand’ tussen de zonnepanelen pas na het intekenen van een initieel grid kon worden bepaald. Hierdoor werden vaak te veel of juist te weinig zonnepanelen ingetekend, waarna dit handmatig moest worden aangepast. Dat is nu gelukkig verleden tijd waardoor het intekenen op platte daken soepeler zal verlopen. Men kan ook vooringestelde rijafstanden op basis van het gewenste type onderconstructie aangeven. Zeker gezien de SDE+ trend waarin meer en meer grote daken worden benut voor zonnestroom zal dit grote verbetering blijken.

5. Foutje gemaakt? Ga terug in de tijd met Control+Z
Je staat onder tijdsdruk en klikt dat verkeerd zonnepaneel aan of je typt gehaast een fout getal in. Geen probleem, de developers hebben een Control+Z (of Command+Z voor iOs) functie ingebouwd. Zo maak je je fout ongedaan en kan je verder waar je gebleven was. Wil je alleen even kijken wat het verschil was van je wijziging? Dan ga je weer vooruit met Control+Shift+Z

Editor screenshot

Lancering met 9 uur durende webinar Marathon
Vanaf donderdag 16 november is de vernieuwde software officieel live. “Die hele dag gaan we gebruikers ondersteunen met een 9 uur durende live-webinar, zegt Matthijs Groot, product specialist bij Solar Monkey. “ieder heel uur start een centrale uitleg van de functionaliteiten, waarna de mogelijkheid bestaat om live vragen te stellen.” Aanmelden kan via de Solar Monkey website, waar men ook een gratis demo-account kan aanvragen om zelf de software te proberen.

Over Solar Monkey en de toekomst
In Juni 2016 kwam Solar Monkey voor het eerst op de markt met een software product. Het doel: een applicatie waarmee installateurs en adviseurs zonnesystemen kunnen ontwerpen en de opbrengsten nauwkeurig kunnen berekenen. Uniek daarin is de automatische schaduwanalyse zoals ontwikkeld aan de TU Delft.

Sindsdien is het jonge bedrijf bezig geweest met verbeteringen en aanvullende diensten. Door een grote betrokkenheid van nieuwe en klanten van het eerste uur is veel feedback verzameld. Hiermee is het team van developers aan de slag gegaan om een nieuwe editor te kunnen lanceren. Deze staat voor iedereen live vanaf donderdag 16 november.

“Hier houdt het niet op” vertelt Jan Pieter Versluijs, CEO bij Solar Monkey, “de nieuwe editor is een goede stap vooruit en we hebben nog veel ambities op ons lijstje” De Delfste start-up wilt volgend jaar een internationale versie lanceren en ziet nog ruimte om de software flexibeler te maken zonder afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid. Ook zullen gebruikers van Solar Monkey meer zekerheid voor hun klanten kunnen bieden met Zonnegarant producten. “We kijken altijd uit naar de feedback en nieuwe ideeën die ons vanuit de markt bereiken” zo besluit Versluijs.