Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Bij Solar Monkey zijn diversiteit, gelijkheid en inclusie de hoekstenen van onze bedrijfscultuur. We zijn toegewijd aan het creëren van een gastvrije, veilige ruimte waar mensen met alle achtergronden, mogelijkheden en ervaringen worden gewaardeerd en gevierd.

Ons Perspectief op ‘DEI’

Ons belangrijkste doel

Bij Solar Monkey draait alles om het opbouwen van een echte band met onze fantastische teamleden, klanten en alle andere mensen die betrokken zijn bij onze reis. Ons belangrijkste doel? Ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt op het werk en echt zichzelf kan zijn.

Daarom hebben we een actief DEI-projectteam (Diversity, Equity and Inclusion). Ze steken de koppen bij elkaar om een allesomvattende DEI-strategie op te stellen en nemen een aantal initiatieven om een omgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en opgenomen voelt.

We zetten ons in voor diverse aanwervingen en onbevooroordeelde processen. We beoordelen het welzijn en de saamhorigheid van het team, sponsoren diverse gemeenschappen en houden verrijkende educatieve sessies met inspirerende sprekers.

Ons initiatief

We zijn blij te kunnen aankondigen dat we sinds dit jaar 15 uitzonderlijk getalenteerde vrouwen hebben mogen verwelkomen op verschillende afdelingen, waaronder Finance & Analytics, Operations, Marketing, Engineering, Sales, People Team, Product en Customer Success Management. Dit verrijkt ons personeelsbestand met een verscheidenheid aan perspectieven en expertise.

Hoewel we ernaar streven om talent binnen Nederland te werven, zijn we vier uitzonderlijke personen uit het buitenland tegengekomen en hebben we een extra stap gezet om hen te helpen bij hun verhuizing naar Nederland. Dit initiatief is in lijn met ons geloof in het omarmen van wereldwijd talent en het stimuleren van een omgeving waarin iedereen kan gedijen. We streven ernaar om meer te doen en te blijven werken aan een meer divers en inclusief Solar Monkey.

Word lid van ons team

We zijn altijd op zoek naar mensen met unieke vaardigheden. Bekijk alle openstaande vacatures en vind de perfecte baan voor jou.