De Nederlandse Groene Golf: Een nieuw tijdperk van hernieuwbare energie

Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is er in 2023 een enorme stap gezet in de richting van groene energie, waarbij bijna de helft van de elektriciteit in ons land afkomstig zal zijn van hernieuwbare bronnen. Deze belangrijke overgang benadrukt de inzet van Nederland om klimaatverandering tegen te gaan en het voortouw te nemen in de overgang naar hernieuwbare energie.

De cijfers over de ontwikkeling van de energieproductie in Nederland spreken voor zich: er is een duidelijke overgang naar een duurzamere en hernieuwbare toekomst. Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is er in 2023 een enorme stap gezet in de richting van groene energie, waarbij bijna de helft van de elektriciteit in ons land afkomstig zal zijn van hernieuwbare bronnen. Deze belangrijke overgang benadrukt de inzet van Nederland om klimaatverandering tegen te gaan en het voortouw te nemen in de overgang naar hernieuwbare energie.

Een groene meerderheid in de maak

Uit de gegevens blijkt dat een indrukwekkende 48% van de elektriciteit werd opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en water. De zomermaanden lieten een nog duidelijkere verschuiving naar groene energie zien, waarbij meer dan de helft van de elektriciteitsproductie afkomstig was van hernieuwbare bronnen, met een piek van 57% in juli. Deze stijging in de productie van groene energie vertegenwoordigt een aanzienlijke groei van 21% ten opzichte van het voorgaande jaar en laat het snelle tempo zien waarin Nederland hernieuwbare energie omarmt.

Fossiele brandstoffen nemen af

De afname van fossiele brandstoffen is opvallend, met een daling van 12% in 2023. De productie van steenkool en aardgas daalde met respectievelijk 38% en 4%. Deze trend is te danken aan de toegenomen beschikbaarheid en kosteneffectiviteit van wind- en zonne-energie, wat een essentiële verandering in het energielandschap van het land betekent.

Wind en zonne-energie leiden de strijd

De productie van windenergie steeg met 35%, dankzij een uitbreiding van de onshore en offshore windturbinecapaciteit tot een totaal van 11 GW. Ook de productie van zonne-energie kreeg een aanzienlijke impuls van 24%, dankzij een extra capaciteit van 4,3 GW aan zonnepanelen die door het hele land werden geïnstalleerd.

De exportgolf

Nederland voldeed niet alleen aan de binnenlandse energiebehoefte met hernieuwbare energiebronnen, maar bereikte ook een recordhoogte in de export van elektriciteit, met een totaal van 25 miljard kWh in 2023. Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk profiteerden het meest van de Nederlandse elektriciteit: de export naar deze landen steeg met respectievelijk 13% en 18%. Deze exportgolf komt deels door de sluiting van Duitslands laatste kerncentrale en een groeiende vraag naar schone energie in heel Europa.

Exporteur van energie

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is Nederland een netto-exporteur van elektriciteit geworden, met een netto-exportvolume van meer dan 5,7 miljard kWh. Deze mijlpaal benadrukt de rol van Nederland als belangrijke speler op de Europese energiemarkt en draagt bij aan de energiezekerheid en duurzaamheidsdoelstellingen van de regio.

Nu Nederland vooruitgang blijft boeken op het gebied van de productie van hernieuwbare energie, is het een voorbeeld voor andere landen in hun streven naar een fossielvrije toekomst. De overgang naar groene energie pakt niet alleen klimaatverandering aan, maar vergroot ook de energieonafhankelijkheid en stimuleert economische groei.

Wat vind jij van de ontwikkelingen van Nederland op het gebied van duurzame energie? Deel je mening en praat mee over de toekomst van duurzame energie.

Share