Samen Amsterdam van energie voorzien: Doel van de Zuiderlicht Energiecoöperatie

In het bruisende stadslandschap van Amsterdam komt een zonne-energiebeweging op gang, aangevoerd door de innovatieve energiecoöperatie Zuiderlicht.

In het bruisende stadslandschap van Amsterdam komt een zonne-energiebeweging op gang, aangevoerd door de innovatieve energiecoöperatie Zuiderlicht. Zuiderlicht, opgericht op 14 juni 2014, is begonnen aan een missie om Amsterdam binnen 15 jaar om te zetten naar duurzame energie. Deze ambitieuze coöperatie droomt niet alleen groot, maar zet ook grote stappen op weg naar hun doel, project voor project, dak voor dak.

Een community-driven benadering voor zonne-energie

De reis van Zuiderlicht begon met een installatie van zonnepanelen op het dak van voetbalclub ASV Arsenal in Amsterdam-Zuid, waarmee de basis werd gelegd voor een reeks impactvolle projecten. Door samen te werken met leden, dakeigenaren en lokale instellingen is de coöperatie erin geslaagd om scholen, sportclubs, verenigingen van huiseigenaren en zelfs gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonne-energie. In 2019 heeft een overeenkomst met de gemeente Amsterdam geleid tot de installatie van zonnepanelen op 15 gemeentelijke daken, waarmee de rol van Zuiderlicht in de groene transitie van de stad verder is bevestigd.

Zonnepanelen voor iedereen: de stedelijke kloof overbruggen

Een van de meest opvallende prestaties van Zuiderlicht is het initiatief om zonne-energie toegankelijk te maken voor alle Amsterdammers, ongeacht of ze een dak bezitten. In dichtbevolkte stedelijke omgevingen waar gedeelde of ontbrekende daken gebruikelijk zijn, brengt de coöperatie op creatieve wijze “dakloze” bewoners in contact met eigenaren van grote, onderbenutte daken. Deze ingenieuze oplossing maximaliseert niet alleen het gebruik van beschikbare ruimte, maar democratiseert ook de toegang tot schone energie.

Inclusiviteit als kern van de energietransitie

Zuiderlicht onderscheidt zich door een unieke aanpak van financiering en participatie. Waar de meeste energieprojecten een beroep doen op de SDE-regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie), heeft Zuiderlicht een andere aanpak, met name voor kleinere projecten. Met de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking zorgt de coöperatie ervoor dat iedereen een rol kan spelen in de energietransitie van Amsterdam. Dit inclusieve model betekent dat zelfs mensen zonder financiële middelen om te investeren toch kunnen profiteren van en bijdragen aan de overstap naar duurzame energie in de stad.

Vooruit kijken

Met vier collectieve zonneprojecten, een deel van een windturbine in Zeewolde en verschillende andere initiatieven in de pijplijn, is Zuiderlicht niet zomaar een energiecoöperatie; het is een bron van hoop en actie voor de klimaatuitdagingen. De coöperatie streeft naar een schone energietoekomst in 2028 en de inspanningen zijn een bewijs van wat er bereikt kan worden als een gemeenschap zich verenigt voor een gemeenschappelijk doel.

We willen je vragen om je gedachten te delen over het energiecollectief Zuiderlicht en de aanpak voor een duurzame, inclusieve energietransitie in Amsterdam. Hoe zie jij dergelijke initiatieven de toekomst van stedelijke energielandschappen vormgeven?

Share