Zonne-nieuws januari 2016

Zonne-energie is hot! Voor de liefhebber zetten we weer een aantal leuke initiatieven en innovaties op een rijtje! Zonne-energie in chemisch materiaal, zonnedakpannen en Herman de Zonnestroomverdeler voor gestapelde bouw. Heb je ervaring met één van deze dingen? Laat dan even een reactie achter onder dit artikel!

  1. Zonne-energie opslaan in chemisch materiaal

Hoe zou het zijn als energie van zonlicht overdag in je kleding wordt opgeslagen, om je vervolgens ’s nachts lekker warm te houden? Sciencefiction? Misschien niet meer voor lang! Vandaag de dag kennen we zonne-energie vooral als het omzetten van zonlicht in elektriciteit, om die vervolgens te gebruiken of tijdelijk op te slaan. Maar wat nou als we dat zonlicht op kunnen slaan in een materiaal? Onderzoekers van het MIT hebben een materiaal ontwikkeld dat zonlicht via een chemische reactie op kan slaan. Warmte kan dan weer op commando worden vrijgegeven door een impuls van elektriciteit of warmte. Deze zogenaamde Solar Thermal Fuels (STF’s) bieden veel mogelijkheden!

Lees hier het volledige artikel op de site van het MIT

zonne-energie in chemisch materiaal

  1. Herman verdeelt opgewekte zonne-energie voor gestapelde bouw

Wil je gezamenlijk een zonnepanelensysteem aanschaffen? Dan ligt het voor de hand om dat collectieve dak te gebruiken voor het collectief opwekken van energie voor collectieve voorzieningen. Helaas… De stroom voor collectieve voorzieningen is heel goedkoop en dus, de besparingen met de zonnepanelen laag. Woningen betalen echter altijd het allerhoogste tarief en dus is het veel zinvoller om Herman toe te passen. Herman? ja, dat is een systeem dat de zonnestroom van één installatie verdeelt naar de woningen. Je maakt dus een energetische verbetering van de woning.

De postcoderoosregeling doet iets soortgelijks, maar dan administratief. Dat heeft als nadeel die administratie: Je gaat namelijk als persoon een juridische overeenkomst met een energieleverancier aan waar je dan 15 jaar aan vast zit. Iedereen moet naar hetzelfde contract en dat is verre van ideaal, en, er is nergens geregeld wat er gebeurt als iemand verhuisd wat grote risico’s voor de overige leden geeft.

Herman de Zonnestroomverdeler is een hardware oplossing die de opgewekte stroom van de gezamenlijke installatie verdeelt over verschillende huishoudens. Zo kun je de stroom net als bij je eigen installatie gewoon salderen, met alle voordelen daarvan! We zijn in overleg met de enige aanbieder van deze zonnesystemen met Herman. LENS-energie is geïnteresseerd in de opbrengstgaranties via Zonnegarant want dat geeft dan natuurlijk helemaal veel zekerheid.

Meer over Herman op: www.lens-energie.nl

Herman Zonnestroomverdeler

  1. Zonnedakpannen

Als fan van zonnepanelen vinden wij het natuurlijk schitterend om alle huizen in Nederland te beleggen met panelen. Toch horen we van sommige mensen dat ze het niet mooi vinden en daarom niet op hun huis willen. Voor die mensen zijn er nu ook zonnedakpannen! Esthetisch erg mooi en perfect verwerkt in het dak. Het eerste huis met deze pannen staat in Yerseke. De exacte opbrengst van deze dakpannen durven we nog niet te garanderen en ze zijn nog erg duur, maar het is een mooie ontwikkeling!

Zonnepanelen.net heeft het een en ander op een rijtje gezet, zie hier

 zonnedakpannen

ANDERE ARTIKELEN DIE JE WELLICHT OOK INTERESSANT VINDT:

[ess_grid settings='{“max-entries”:”20″,”entry-skin”:”5″,”layout-sizing”:”boxed”,”grid-layout”:”even”,”spacings”:”0″,”rows-unlimited”:”off”,”columns”:”5″,”rows”:”3″,”grid-animation”:”fade”,”use-spinner”:”0″}’ special=’popular’][/ess_grid]

YES!Delft startup Solar Monkey ontvangt seed investering

Ontzettend blij zijn we met onze investment deal, die ons gaat helpen om in 2016 de markt te veroveren! Hieronder het persbericht.

YES!Delft startup Solar Monkey ontvangt seed investering-002Delft, 14 januari 2016 – InnovationQuarter verstrekt een seed investering aan Solar Monkey, een technische startup uit het incubatieprogramma van YES!Delft. Solar Monkey levert geavanceerde software en services aan installateurs van zonnepanelen om een zonnepaneelsysteem te ontwerpen en hiervan exact de opbrengst te berekenen. Deze berekende opbrengst wordt voor de consument gegarandeerd via het garantiefonds Stichting Zonnegarant en biedt consumenten zekerheid over de investering. Wethouder Ferrie Förster van de gemeente Delft maakte de nieuwe investering van InnovationQuarter, de eerste van 2016, bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van YES!Delft. Solar Monkey gaat de investering gebruiken voor de marktintroductie in Nederland.

Investeren in zon

Zonne-energie (Photo-voltaïc, hierna PV) wint snel aan populariteit. Alleen in Nederland werden in 2014 al 95.000 nieuwe PV-installaties gerealiseerd met een totaal vermogen van 371 MW. Om de doelstellingen voor duurzame opwekking te realiseren moet dit tempo in de komende jaren omhoog. Door de dalende prijzen van systemen, lage rente op spaargeld en de huidige salderingsregels is het voor particulieren en bedrijven zeer aantrekkelijk om te investeren in zon. De markt voor installateurs is echter zeer versnipperd en de kwaliteit van installaties loopt zeer uiteen. Zo kan door schaduw op één paneel de opbrengst van het hele systeem lager uitvallen. Dit bemoeilijkt de keuze voor de consument.Onlangs benadrukte zowel  Radar als NOS hoe lastig het is voor de consument om met zekerheid een zonnepaneelsysteem aan te schaffen. Solar Monkey neemt de onzekerheid over de opbrengst weg door deze nauwkeurig te voorspellen en een garantie te bieden.

Zekerheid over de opbrengst van zonnepanelen

Door gebruik te maken van meteorologische modellen, 3D omgevingsinformatie en informatie over verschillende systemen kan Solar Monkey een nauwkeurige voorspelling afgeven voor een installatie op een specifieke locatie. Hierin worden ook de effecten van schaduw, begroeiing en de bebouwde omgeving meegenomen.

De algoritmes zijn door Solar Monkey zelf ontwikkeld, met ondersteuning vanuit de TU Delft. Deze technologie is omgezet tot een makkelijke en betrouwbare designtool voor installateurs. Installateurs die gebruikmaken van de diensten van Solar Monkey kunnen een opbrengstgarantie afgeven aan hun klanten. De garantie wordt gewaarborgd door Stichting Zonnegarant, een garantiefonds opgericht door Solar Monkey. Dit betekent dat de garanties altijd geldig blijven, ook als de installateur failliet gaat. Deze benadering van Solar Monkey is uniek in de markt en biedt consumenten een veilige investering.

IQ-SolarMonkey-10-©DanielVerkijk

Volgende stap voor startup Solar Monkey

Solar Monkey is in 2015 opgericht door Mels van Hoolwerff en Jan Pieter Versluijs, beiden alumni van de TU Delft. Het bedrijf werd in 2015 toegelaten tot het YES!Delft incubatieprogramma en wordt ook ondersteund vanuit het Climate KIC programma. Climate KIC biedt startups, gerelateerd aan duurzame innovaties, coaching op het gebied van ondernemen en financiële ondersteuning.

Solar Monkey zet de investering in om het product op de Nederlandse markt te introduceren. Jan Pieter Versluijs, co-founder van Solar Monkey, is blij met de investering: “Met deze investering kunnen we onze groei versnellen. We zijn afgelopen zomer gestart met een pilotproject bij partnerinstallateur 365Zon. De resultaten hiervan zijn zeer positief. De belangstelling van installateurs om met ons product aan de slag te gaan is overweldigend.”

Investeren in slimme techniek

Deze investering is ook een primeur voor InnovationQuarter; het is de eerste investering van de Zuid-Hollandse regionale ontwikkelingsmaatschappij in een in YES!Delft gevestigde onderneming. Samen met een ervaren co-investeerder investeert InnovationQuarter € 200.000,- in het jonge bedrijf.

Rinke Zonneveld, directeur InnovationQuarter: “Ik ben zeer verheugd met onze eerste investering in een bedrijf uit YES!Delft, de kraamkamer voor zoveel mooie technologische startups in onze regio. En Solar Monkey is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat een slim business model weet te combineren met maatschappelijke impact”.

Mels van Hoolwerff, co-founder van Solar Monkey, is zeer tevreden over de samenwerking met InnovationQuarter: “InnovationQuarter heeft ons geholpen om deze investeringsronde te realiseren. Zij brachten ons in contact met een ervaren business angel die goed bij ons past. Met deze twee investeerders halen we zowel financieel als inhoudelijk veel expertise aan boord.”

JP sabel investment deal

IQ-SolarMonkey-12-©DanielVerkijk

Blog: Werkingsprincipe van Zonnepanelen

Zonne-energie is de enige externe energiebron die we op aarde hebben. Alles wat groeit, bloeit en leeft komt indirect van de zon, zelfs fossiele brandstoffen zijn in feite niets anders dan opgeslagen plantenresten die alleen hebben kunnen groeien met warmte en licht van de zon. Kortom, zonne-energie is de meest directe vorm van energie die we op aarde hebben! Wist je dat er ieder uur meer zonlicht op de aarde valt, dan dat we aan energie in een jaar nodig hebben? De kunst is om deze energie van zonlicht via zonnepanelen om te zetten in een voor ons meer bruikbare vorm, zoals elektriciteit. Er zijn verschillende manieren om energie uit de zon om te zetten die we onderscheiden in foto thermisch en fotovoltaïsch:

  • Bij foto thermische technieken wordt zonlicht gebruikt om een vloeistof op te warmen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van warmtepanelen om warm water voor in huis te creëren. Maar er bestaan ook grote zonneparken waarbij spiegels gericht staan op een centrale toren gevuld met water. Hierin wordt stoom gegenereerd om vervolgens een turbine aan te drijven, net als in een op fossiele brandstoffen gestookte centrale.
  • Standaard zonnepanelen zijn gebaseerd op het fotovoltaïsche effect. We noemen deze dan ook PV(photovoltaic)-panelen. Licht fotonen die op het paneel vallen creëren een spanningsverschil waarmee de elektriciteit wordt gegenereerd.

Met Solar Monkey richten we ons alleen op PV-panelen. Het eerste paneel werd in 1883 gebouwd door de Amerikaanse Charles Fritts. En hoewel er qua technologie veel is veranderd, blijft het werkingsprincipe van een PV-paneel onveranderd. Na het lezen van dit blogartikel weet je alles over de basis principes van PV-panelen!

 

Verschillende manieren om zonne-energie om te zetten

Figuur 1: verschillende manieren om zonne-energie om te zetten

Halfgeleiders en het fotovoltaïsche effect

Voor het produceren van PV-panelen hebben we materialen nodig met specifieke eigenschappen voor het geleiden van elektriciteit. Elektriciteit en geleiding daarvan is eigenlijk niets anders dan beweging van geladen deeltjes, elektronen. Metalen zijn goede geleiders van elektriciteit omdat elektronen zich vrij kunnen bewegen door het materiaal. Bij de meeste niet-metalen zijn de elektronen gebonden aan het atoom, deze kunnen dan niet vrij door het materiaal bewegen. Deze materialen geleiden geen elektriciteit en noemen we ook wel isolatoren.

Voor zonnepanelen hebben we zogenaamde halfgeleiders nodig. Deze materialen geleiden normaal gesproken weinig tot geen elektriciteit, maar door bepaalde toevoeging van energie kunnen er echter vrije elektronen gecreëerd worden, deze ‘springen’ dan los van het atoom raster. We zeggen dan dat een elektron springt van de valentieband naar de conductieband. Een elektron dat zich bevindt in de conductieband kan dus vrij door het materiaal bewegen. De energie die nodig is om een elektron van de valentieband naar de conductieband te doen springen noemen we de ‘band gap’. De reden van het bestaan van deze bandgap ligt in de quantum mechanica en laten we hier verder buiten beschouwing. Als een negatief geladen elektron los springt van het atoom, laat het een positief geladen ‘electron hole’ achter. De energie om een elektron los te schieten kan worden geleverd door bijvoorbeeld warmte, maar ook door licht.

bandgap semiconductor zonnepanelen

Figuur 2: schematische weergave van een metaal en een semiconductor

In een zonnepaneel wordt deze energie geleverd door een lichtdeeltje, ook wel een foton genoemd. Dit foton wordt geabsorbeerd door het materiaal, het negatief geladen elektron komt los van het materiaal raster en kan nu vrij door het materiaal bewegen. Wat er achter blijft is een positief geladen deeltje, ook wel een ‘hole’ genoemd. Er is nu dus een elektron-hole paar gecreëerd die beiden vrij kunnen bewegen door het materiaal.

illustratie generen elektron-hole in zonnepaneel

Figuur 3: illustratie van het genereren van een elektron-hole paar door de absorptie van een lichtdeeltje (foton). Een elektron komt los en ‘springt’ van de valentieband naar de conductieband

 

P-N junctie voor het creëren van een spanningsverschil

Het losschieten van vrije elektronen en vrije elektron holes creëert op zichzelf nog geen spanningsverschil. Eerst moeten deze geladen deeltjes worden gescheiden. Dit gebeurt door twee verschillende typen halfgeleiders kunstmatig te creëren en deze op elkaar te leggen. We spreken hierbij van een p-type en een n-type halfgeleider.

In een n-type halfgeleider worden tijdens de productie atomen toegevoegd die een vrij elektron beschikbaar hebben en dit afstaan aan het materiaal. Door fosfor atomen toe te voegen aan silicium komt er een elektron los, er blijft dan een positief geladen fosfor atoom achter. Dit fosfor atoom zit vast in het raster, en kan dus in tegenstelling tot het losgekomen elektron niet bewegen. Dit noemen we N-doping. Er zijn nu dus meer vrij beweegbare elektronen dan gaten. Dit kan ook andersom, door een p-type doping atoom toe te voegen die juist een elektron opneemt. Er zijn dan juist meer vrij beweegbare elektron gaten, ofwel positief geladen deeltjes. In de praktijk wordt hiervoor vaak Boron gebruikt.

doping van zonnepanelen

Figuur 4: links een met fosfor gedopeerd materiaal (n-doped) met vrije negatief geladen elektronen en positief geladen P-atomen in het raster. Rechts een met boron gedopeerd materiaal (p-doped) met vrije positief geladen holes en negatief geladen B-atomen in het raster.

n-type en -type van zonnepanelen

Figuur 5: schematische weergave van n-type materiaal en p-type materiaal.

Er zijn nu twee krachten die van belang zijn:

  • Diffusie: omdat de dichtheid van elektronen (of holes) aan de ene kant vele malen lager is dan aan de andere kant, is er een drijvende kracht om van de ene naar de andere kant te vloeien. Dit kun je vergelijken met twee verbonden vaten met vloeistof of gas, waarbij dit altijd uitstroomt tot de druk aan beide kanten gelijk is.
  • Drift: dit is de kracht van een elektrische spanning veroorzaakt door de geladen deeltjes in het raster. De positief geladen vaste atomen in het raster stoten de negatief geladen elektronen af, en andersom.

De diffusie en drift zijn tegenovergesteld, en bij een zonnepaneel in het donker zijn deze drift en diffusie met elkaar in evenwicht. Er wordt dan dus nog geen elektriciteit gegenereerd. Op het moment dat het paneel wordt belicht worden er door het gehele materiaal nieuwe elektronen en holes gevormd waardoor de elektrische spanning (drift) groter wordt dan de diffusie. Hierdoor worden de elektronen naar de n-type kant getrokken, terwijl de holes naar de p-type kant getrokken worden. Dit resulteert in een spanningsverschil en daarmee is het zonnepaneel een spanningsbron geworden. Op de p-type sluiten we de plus-pool aan, en op de n-type de minpool. We hebben nu een elektrisch circuit waarbij elektronen van min naar plus stromen. En daar hebben we ons zonnepaneel!

Figuur 6- een zonnepaneel in werking, schematisch weergegeven. Elektronen stromen van – naar +

 

Ik ben benieuwd naar jouw mening over dit artikel, laat even wat achter in de comments! In het volgende artikel zal ik meer ingaan op de verschillende typen panelen die er in de praktijk verkrijgbaar zijn, en waar de kwaliteitsverschillen in zitten. Heb je nog specifieke vragen? Laat wat van je horen, dan kan ik daar specifieker op in gaan.

Solar Monkey Update: ”De primeur”

Solar Monkey is los: waardevolle samenwerkingen met verschillende partijen groeien, we krijgen veel media-aandacht en we zijn door naar de volgende ronde van Climate Kic wat extra financiële injectie van de EU met zich mee brengt. Het gaat goed bij Solar Monkey en dat delen we graag met jullie. Vanaf nu verzorgen wij iedere zes weken een update over Solar Monkey, een kijkje achter de schermen. Wij innoveren in de markt van zonne-energie door deze te leiden in de transitie van chaotische markt naar volwassen markt met meer zekerheid. Dit doen wij door handvaten te bieden aan installateurs in Nederland om die zekerheid en garantie aan de consument te kunnen bieden. Maar hoe pakken wij dit aan?

Onlangs benadrukte zowel Radar als NOS hoe lastig het is voor de consument om met zekerheid een zonnepaneelsysteem aan te schaffen. Er is een verzadiging van installateurs en keuzemogelijkheden en vaak worden beloofde opbrengsten niet behaald. Solar Monkey helpt installateurs om die onzekerheid op te lossen met software om de opbrengst van zonnepaneelsystemen te berekenen en vervolgens te garanderen. Zo maken we samen de markt van zonne-energie toegankelijk voor iedereen!

Naast onze software voor systeem ontwerp en opbrengstgaranties die worden verstrekt via Stichting Zonnegarant, bieden wij ook waarde in de vorm van kennis voor installateurs. Dat kan via persoonlijk contact met het team van Solar Monkey, of via onze online blog met daarin vanalles over zonne-energie in het algemeen, installatie van systemen en andere relevante onderwerpen.

Dit alles is niet ongehoord voorbij gegaan, zo zijn wij op veel plekken in de media geweest de afgelopen weken. Zo waren we te vinden in Solar Magazine, op verschillende websites en was Jan Pieter te gast bij BNR nieuwsradio om alles verder toe te lichten. Een overzichtje van de publicaties: Solar Magazine | Sprout | Energie business. Dit heeft geleid tot ontzettend veel nieuwe contacten, onze missie om zonne-energie toegankelijker te maken komt steeds dichterbij!

Climate Kic biedt start-ups, gerelateerd aan duurzame innovaties, coaching op het gebied van ondernemen en financiële ondersteuning. Het programma bestaat uit drie fases, tijdens iedere fase wordt geëvalueerd of de start-up nog op het juiste spoor zit. En dat zitten we, vorige week zijn wij namelijk toegelaten tot de tweede fase van Climate Kic! Een mooie stap in de verdere ontwikkeling van Solar Monkey.

Wij zijn druk bezig met het positioneren in de markt, maar daar blijf het niet bij. De software achter Solar Monkey blijft eveneens ontwikkelen. En wauw, wat een ontzettend goed werk is er de afgelopen maanden weer gedaan onder leiding van onze lead developer Tino de Bruijn. We staan op het punt van lanceren van de nieuwe software waarin ook de volledige LiDAR schaduw-analyse is ingebouwd voor een zeer exacte opbrengstberekening.

De panelen kunnen nu op actuele luchtfoto’s op schaal worden ingetekend, erg handig voor het maken van correcte legplannen. Maar wat deze software echt uniek maakt is de opbrengstberekening en schaduwanalyse via 3D hoogte-data. Deze is van belang omdat dit wordt gebruikt voor de schaduw analyse. Voor ieder paneel wordt de visuele horizon bepaald, om vervolgens het zonlicht te modelleren. Zo wordt er dus exact berekend hoeveel zonlicht er gedurende het jaar en gedurende de dag op het paneel valt. En zo weten we exact wat dat paneel gaat opbrengen. Benieuwd naar hoe dit in de praktijk werkt? Neem dan even contact met ons op!

 

screenshot ontwerpFiguur 1: teken de zonnepanelen op schaal in op een luchtfoto

 

 

 

screenshot lidar

Figuur 2: een overzicht van de LiDAR 3D-data

 

 

 

 

 

screenshot analyse

Figuur 3: Berekening van de zonne-instraling en de invloed van obstakels

 

 

 

Zonne-Nieuws

 

Zonne-energie is hot. Er gebeurt veel op het gebied van de techniek, nieuwe initiatieven die producten op zonne-energie aanbieden of initiatieven om te investeren in zonne-energie op welke manier dan ook. Maar hoe houd je alle ontwikkelingen omtrent zonne-energie bij? Iedere twee weken biedt Solar Monkey ‘Zonne-Nieuws’ een overzicht van korte berichten omtrent diverse zonne-initiatieven.

 

De top 3 leuke en innovatieve initiatieven omtrent zonne-energie van deze keer:

  1. Collectieve zonne-energieprojecten

Zonnepanelendelen is een platform welke het mogelijk maakt om te investeren in zonnedelen van collectieve zonne-energieproject. Zonnepanelendelen maakt het toegankelijker om een investering te doen in zonne-energie, zo kan iemand die geen koophuis heeft toch investeren in eigen, groene energie.

  1. Technologie om de wereld te redden

Dit is eigenlijk een beetje vals spelen… maar recent bracht Bill Gates drie technologieën onder de aandacht. Een lijstje in een lijstje dus! Zo benoemde hij onder anderen zonlicht chemie en zonne-verf.

  1. In 2050 is zonne-energie overal

Wim Sinke van de Universiteit van Utrecht verwacht dat in 2050 zonne-energie zichzelf heeft bewezen als duurzame energiebron. “Als de duurzame energiebron met het grootste potentieel ter wereld niet in staat is een fors deel van onze energiebehoefte te dekken, dan doen we iets heel erg fout”, aldus Sinke op de site van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

Solar Monkey brengt zekerheid met gegarandeerde opbrengst van zonnepaneelsystemen

 Een eigen bron van duurzame energie. Veel mensen overwegen de aanschaf van zonnepanelen, maar evenveel hebben vragen over de kosten versus opbrengsten daarvan. Zijn de opbrengsten de investering wel waard? Het Nederlandse bedrijf Solar Monkey biedt een oplossing waarmee installateurs van zonnepanelen de consument een garantie kunnen geven op de opbrengst. Het bedrijf ontwikkelde geavanceerde software in samenwerking met de TU Delft, waarmee het systeem tot in detail kan worden ontworpen en de opbrengst berekend. Zo weten alle betrokken partijen exact wat de elektriciteitsopbrengst wordt, zodat een veilige investering gemaakt kan worden.
Levert het zonnepaneelsysteem meer op dan vooraf berekend? Dan komt dat uiteraard ten goede van de consument. Levert het minder op, dan ontvangt de consument minimaal de gegarandeerde waarde. Daarmee wil Solar Monkey zonne-energie voor iedereen toegankelijk en betrouwbaar maken. En het leven van de installateur makkelijker maken. “Omdat consumenten onzeker zijn over de opbrengsten, sturen installateurs gemiddeld vijf tot acht offertes voordat er een installatie wordt verkocht”, zegt Jan Pieter Versluijs, medeoprichter van Solar Monkey. “Deze zogenoemde dode offertes kosten hen veel tijd en geld.”
 
Solar Monkey biedt een totaaloplossing aan installateurs voor het leveren van garanties. Zowel opbrengstvoorspelling als juridische afhandeling en monitoring nemen zij voor hun rekening. Oprichters Jan Pieter Versluijs en Mels van Hoolwerff ontwikkelden hun totaaloplossing aan de TU Delft. “We willen meer structuur en zekerheid bieden in de nu nog chaotische markt”, vertellen ze. “Doordat installateurs garanties kunnen geven op de opbrengst genereren ze het vertrouwen waar de consument om vraagt. Dat leidt uiteindelijk tot een hogere conversie op offertes.”
 
De software van Solar Monkey stelt installateurs in staat om de zonnepanelen op maat op ieder dak in te tekenen met behulp van luchtfoto’s. De software berekent direct de opbrengst van het systeem met geavanceerde algoritmes op basis van 3D-kaarten. “Via klimaatdata bepalen we het aantal zonuren op een specifieke locatie. Vervolgens bepalen we de invloed van schaduwval van nabije begroeiing en bebouwing met behulp van 3D-kaarten. Tot slot bepaalt de materiaalkeuze en manier van installeren wat de verwachte opbrengst wordt”, aldus Solar Monkey.
 
De garantie voor de consument wordt gewaarborgd via een aparte stichting: Stichting Zonnegarant. Dit betekent dat de garanties altijd geldig blijven, ook in het geval de installateur failliet gaat. De eerste 50 garanties zijn inmiddels verstrekt. Eén van de consumenten vertelt: “Zonnegarant heeft mij over de streep getrokken om tot aanschaf over te gaan, omdat ik zekerheid en garantie kreeg en niet zomaar een loze belofte”.
 
Naast de huidige partners is Solar Monkey in gesprek met andere partijen om in de nabije toekomst mee samen te werken. “Zo kunnen we samen een sterke markt creëren”, vertellen de oprichters. In eerste instantie zal dat gebeuren op de Nederlandse markt, maar ook Engeland, Duitsland en Frankrijk lonken. “Solar Monkey maakt investeren in zonnepanelen zorgeloos, daarom denken we snel te kunnen groeien”, aldus Jan Pieter Versluijs.