Nederlandse zonne-energieproductie versnellen

Zonne-energieproductie nieuw leven inblazen: Nederlandse overheid presenteert stimuleringsregeling van €70 miljoen. Lees verder.

Nieuwe subsidie versnelt klimaatneutrale economie in eigen land

Overheid

De Nederlandse regering neemt een belangrijke stap in de richting van zonne-energieproductie met de voorgestelde stimuleringsregeling ‘Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie’ (IMKE). Onder deze regeling kunnen zonne-energieprojecten die zich richten op heterojunctie, perovskiet-silicium tandemmodules en PV panelen die geïntegreerd zijn in gebouwen of voertuigen een maximale bijdrage ontvangen van €70 miljoen per project.

Het IMKE-initiatief, dat wordt beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), is bedoeld om de productie van schone energietechnologieën te stimuleren door subsidie te geven voor investeringen rondom productie. De voorgestelde stimuleringsmaatregelen voor PV-panelen zijn specifiek gericht op gebouwgeïntegreerde (BIPV) en voertuiggeïntegreerde (VIPV) toepassingen, evenals heterojunctie- en perovskiet-silicium tandempanelen.

Voorbereiding op een zonnerevolutie

Deze stap sluit aan bij een groter initiatief om de zonne-energieproductie in Nederland nieuw leven in te blazen. Bedrijven als MCPV, een spin-off van Resilient Group en SolarNL, nemen het voortouw. Het ambitieuze project van MCPV omvat de bouw van een fabriek voor zonnecellen en -modules in Nederland, met een startcapaciteit van 300 MW, met de mogelijkheid op te schalen naar 3 GW in 2026. De fabriek zal gebruik maken van heterojunctie-celtechnologie, met als resultaat een indrukwekkende efficiëntie tot 26,5%. Daarnaast is MCPV van plan om tandem perovskiet-silicium zonnemodules te produceren, waardoor de celefficiëntie boven de 30% uitkomt.

Impact maximaliseren met het toewijzen van financiering

Onder IMKE kunnen projecten voor de productie van zonne-energie aanzienlijk profiteren, met het potentieel om tot €70 miljoen aan financiering binnen te halen. Deze strategische bijdrage is bedoeld om innovatie te stimuleren, duurzaamheid te bevorderen en Nederland in de voorhoede van de zonne-energierevolutie te brengen.

Een duurzame toekomst vormgeven

De inzet van de Nederlandse overheid voor zonne-innovatie benadrukt de belangrijke rol van zonne-energie in de energietransitie. Door samenwerking tussen onderzoekers, leveranciers van grondstoffen, bouwbedrijven en de automotive sector te stimuleren, wil het project de volgende generatie zonnepanelen volledig circulair ontwikkelen.

Nu de zon echt in het middelpunt van de energietransitie staat, verzamelt Nederland alle belanghebbenden voor een volledig circulaire ontwikkeling van de volgende generatie zonnepanelen. Het IMKE-programma is een belangrijk moment in de ontwikkeling van zonne-energietechnologie in eigen land.

Wat vind jij van dit initiatief? Deel je mening met ons op social media!

Share